VoIP là gì?

13/04/2022

VoIP là gì – Voip là viết tắt của Voice over Internet Protocol là phương thức truyền thông sử dụng giao thức TCP/IP dựa trên cơ sở hạ tầng sẵn có của mạng lưới hệ thống Internet. Phương thức truyền thông này ra đời dựa trên kỹ thuật chuyển mạch gói, thay thế công nghệ truyền […]

Xem thêm